המהודר ביותר – עירוי אינפוזיה לחולה

נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש

ממתקים לילדים ביום כיפור

צום יום כיפור לחולה אלצהיימר

נטילת גלולות בערב הצום להקלת הצום

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה