טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר