תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

ספירה בין השמשות

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות