ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן

שלום זכר בליל שבת ראש השנה