'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

ברכת כהנים בבית האבל

חובת הציבור בברכת 'דיין האמת'

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

טיסת כהנים במטוס עם נפטר – הוראת רבינו

שחיה לצרכי בריאות בתשעת הימים

שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

תספורת ושמיעת מוזיקה בערב שבת ר"ח אייר

מוזיקה בסיום מסכת בשלושת השבועות

לימוד הלכות אבלות וזמן תחיית המתים