קבורה בקומות – שינוי מנהג

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

לימוד הלכות אבלות וזמן תחיית המתים

שחיה לצרכי בריאות בתשעת הימים

קבורת איש ליד אישה זרה

חובת הציבור בברכת 'דיין האמת'

קיום הספדים שלושים יום לפני החג

למה אשכנזים לא אוכלים בבית האבל?

שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד