חובת הציבור בברכת 'דיין האמת'

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

טיסת כהנים במטוס עם נפטר – הוראת רבינו

שחיה לצרכי בריאות בתשעת הימים

שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

תספורת ושמיעת מוזיקה בערב שבת ר"ח אייר

מוזיקה בסיום מסכת בשלושת השבועות

לימוד הלכות אבלות וזמן תחיית המתים

סידור זקן בשנת אבל

קבורה בקומות – שינוי מנהג