תפילה במקום ריח בואש

כחלק מהאמצעים לפיזור הפגנות מתיזה המשטרה מי בואש לעבר המפגינים. האם מותר להתפלל במקום שעולה הריח הנ"ל שהוא ריח מאד חזק ולא נעים?

תשובת הרב

מותר, כיון שהריח הרע הבא ממנו הוא רק מלאכותי, ולכן אינו אוסר לברך ולומר דברים שבקדושה. שהרי כתב המשנה ברורה (ע"ט, כ"ג בשם החיי אדם ג, י"ב) "דבר שטבעו ריח רע כגון עטרן וכדומה מותר, ולא נקרא צואה אלא מה שנסרח מחמת עיפוש".

הגר"מ שטרנבוך שליט"א הסכים שלדעת המשנה ברורה אין זה ריח האוסר, אך ציין לערוך השלחן שכותב  (ע"ז, כ"א) "כשם שאסור לקרות ולהתפלל כנגד מי רגלים מדרבנן, כמו כן אסור נגד כל דבר המאוס כמו הקאות או הרבה מליחות האף וכיחו וניעו… דלא גריעי ממי רגלים. ויש מי שמקל בזה ולא נראה לי". וא"כ לדבריו אסור להתפלל כשמריח את מי הבואש.

אך נראה שמלבד החידוש בדברי הערוך השלחן לאסור כנגד כל דבר המאוס, אף הדימוי למי רגליים למרות שאין להם ריח רע, שאסורים רק משום שהם מאוסים, דחה דבריו בקונטרס דובר מישרים ששונה מי רגליים שאיסורם מגזירת חז"ל שלא כנגד העמוד מכנגד העמוד, ועוד הרי מי רגליים דרכם להסריח כששוהים זמן רב ובכה"ג אסורים מדאורייתא אף שלא כנגד העמוד. אך שאר דברים המאוסים שלא מצאנו בהם איסור דאורייתא לא נאסרו.

ועל כן נראה להתיר להתפלל במחיצת החוזרים מההפגנות שריח הבואש דבק בבגדיהם.

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו