רכישת בית אבות עם כנסייה

תשובה בעניין רכישת בית אבות עם כנסייה

תשובת הרב

ליקירי הגאון המופלא מחשובי המשיבים בבית ההוראה דכאן ומזכה הרבים בספריו הרבים והמאירים רבי יעקב אהרון סקוצילס שליט"א

בדבר שאלתכם אודות איש עסקים יהודי בארה"ב שהוצעה לו עסקה לרכישת בית אבות ובתוכו חדר המשמש כנסייה לנוצרים.

תשובה: מפורש ברמב"ם (ע"ז ט, ד) הנוצרים עובדי עבודה זרה הן" [אמנם יש מהדורות שנשמטה הלכה זו מחמת הצנזורה, אך במהדורת פרנקל נמצא כן].

ומה שאמרו "גויים בזמן הזה לאו עובדי עבודה זרה הן" (יו"ד קמ"ח, י"ב) זהו רק לענין שאינם תולים כל דבר בע"ז שלהם ולפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם כמבואר שם, אך עצם עבודת הנצרות לא השתנתה ונשארה עבודה זרה.

מעתה הרי אסור מהתורה להחזיק עבודה זרה ברשותנו ככתוב "ולא תביא תועבה אל ביתך".

זאת ועוד איסור ע"ז הוא אף על הגויים, שהוא אחת משבע מצוות בני נח. וכשמכין להם מקום לכך עובר באיסור לפני עיוור. לפיכך א"כ מלבד האיסור של לפני עיור כשמזמן מקום לנכרים לעבוד ע"ז האסורה אף לגויים. וכאן יתכן שהקשישים בבית האבות לא היו מוצאים מקום אחר לעבוד ע"ז.

לפיכך אסור לרכוש בית אבות שכזה.

גם אם תהיה אפשרות שחדר הכנסייה יישאר בבעלות הקודמת של הנכרי ומפורש ייכתב בחוזה שאין החדר בבעלות הישראל הקונה – על כל המשתמע מכך. עדיין יש בדבר איסור כיון שהישראל רוצה בקיומה של הע"ז, שבלעדיה לא יקבל רישיון מהממשלה לבית האבות. זאת ועוד שאסור יהיה לישראל לדאוג לניקיון המקום של הע"ז.

הי"ת יזמין פרנסתנו ופרנסת כל ישראל "בהיתר ולא באיסור בכבוד ולא בביזיון".

בברכת כהנים באהבה
בן ציון הכהן קוק

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו