קניית בגדים במבצע SALE בחול המועד

רוצה לקנות בגדים שאינני זקוקה להם לצורך המועד, אך יש עליהם מבצע מיוחד - SALE, האם מותר בחול המועד.

תשובת הרב

מותר לקנות בגדים בחול המועד כשיש שם מבצעים מיוחדים אע"פ שאינו צריך ללבוש את הבגדים עד אחרי חול המועד.

ומקורות לזה ראה בטור (סי תקלג) שכתב דמותר לקנות פירות במועד לצורך אחר המועד ולכבשן, אם לא יהי' אפשר לקנותם לאחר המועד. וכתב שם הב"י דזה נלמד ממה שהותר לקנות יין בעת הבציר, לצורך כל השנה (תקלט, ט). הרי מבואר דאף דשם אם לא יקנהו במועד לא יוכל לקנותו לאחר המועד. ונמצא דעי"כ אינו חוסך בהוצאותיו, ואפילו הכי דעת הבית יוסף להתיר, ובוודאי כאשר עצם קניית החפץ בזול הרי הוא כרווח.

ופסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל (זכרון שלמה אות מא) וז"ל, מותר לקנות חפץ בחוה"מ לצורך אחר המועד כשמוכרים בזול, אפי' אם הוא חפץ שאינו נחוץ לו כ"כ ולא הי' קונהו אם לא היו מוכרים אותו בזול, עכ"ל. ויותר מזה פסק (אות לט) שמותר לקנות בחול המועד לצורך אחר המועד כשמוכרים בזול אפילו אם אינו אלא ספק שלא ימצא כ"כ בזול לאחר המועד. ובאות מ' כתב שמותר לקנות חפץ בחול המועד לצורך אחר המועד כשמוכרים בזול שקורים "סייל" משום שנחשב כדבר האבד, אכן זהו רק בסייל שאינו מצוי בכל עת, אבל אותם המצויים בכל עת לא נחשבו כדבר האבד אא"כ צריך לחפץ זה מיד לאחר הרגל.

ובשו"ת באר משה (ח"ז סי' ק"ה) נשאל האם מותר לקנות חפץ, שאם לא היו מוכרים בזול לא הי' קונהו כלל משום שאינו נחוץ לו כ"כ. וע"ז כתב להתיר וז"ל, מאחר שנחוץ, רק לא כ"כ, אפשר שאח"כ יהי' נחוץ לו מאוד ויהי' מוכרח לקנות, א"כ ענינינו הרבה יותר טוב מספק דבר האבד שהתירו. וכאן הוי עכ"פ נחוץ, וספק שיהי' לו עוד יותר נחוץ, ולכן שרי, דמי נימא דנחוץ בלא נחוץ כ"כ איננו שרי. ולכן יש להתיר בכה"ג, עכ"ל.

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו