מה דעת ההלכה והמנהג לגבי קבורה בקומות?

קבורה בקומות – שינוי מנהג

בחברה קדישא אמרו לנו כי אנו זכאים בחינם לקבורה בקומות בלבד. מה ההלכה/ מנהג בעניין קבורה בקומות?

תשובת הרב

ישנם מספר אופני קבורה בקומות:

א] טרסות – כעין מרפסות זו על גב זו. מעמידים עמודי בטון מעל הקרקע ומעליהם בונים קומת קבורה. מפזרים שם אדמה ובתוכה קוברים את המת. וכך כמה וכמה קומות.

ב] דַבְּלִים – מעמיקים את המת באדמה יותר מקבר רגיל, מכסים אותו באדמה ומעליו קוברים מת נוסף. מקימים מצבה אחת המוזכרים בה שמות שניהם.

מרן רבינו הגרי"ש אלישיב התנגד לכל סוגי הקבורה הנ"ל, אף שבחלק מהם (דַבְּלִים) לא שייך הנימוק של העדר כפרה, שהרי שני המתים קבורים בתחתיות ארץ, מאחר והם שינוי ממנהג הקבורה. וכך כתב במכתבו:

ב"ה ג' אדר ב' תשמ"ו

לכבוד ידידי הנכבד הר"ר שכנא רותם הי"ו

מנהל הח"ק גחש"א דקהילת ירושלים ת"ו

ברכה ושלום רב

על דבר ההצעה במכתבו לבנות בתי קברות בבנין של מספר קומות כמו שבונים בנין מגורים מבטון מזוין, ובכל קומה תישפך אדמה בגובה 1.50 מ' (הערת תלמידו הרב קוק שליט"א: המציאות כיום חמורה יותר. שיש מקומות שלא שופכים אדמה כלל, אלא טומנים בתא בטון ללא אדמה, או לכל היותר רק כמה ס"מ אדמה), האדמה השפוכה בכל קומה יהיה לה קשר עם קרקע בתולה באמצעות ארובה המלאה באדמה הנוגעת בתחתיתה בקרקע הבתולה.

לדעתי מלבד דלפי מה שכתב רש"י סנהדרין (מ"ו, ב') קבורה משום כפרה "כי היכי דתהוי ליה כפרה בהטמנה זו שמורידים ומשפילים אותו בתחתיות" משמע שלפי טעמא דמשום כפרה יש צורך לקבור בתחתיות ארץ. זאת ועוד, ההצעה הנ"ל לבנות בתי קברות בבנין של מספר קומות היא שינוי ממנהג הקבורה שנהגו עד כה ועי' שו"ת דודאי השדה סי' ל' דמנהג מתים הוא חמור משאר מנהגים ע"ש (הערת תלמידו הרב קוק שליט"א: ומוכיח כן מהגמ' בסנהדרין (מ"ו, ב') שאפילו הקב"ה לא שינה ממנהג הקבורה "והטעם י"ל בזה דכל מת שנעשה אצלו איזה שינוי משאר מתים דשם, פוקדים עליו תיכף בית דין של מעלה למה נשתנה זה משאר מתים, ומעיינים טפי בדינו. ועי' כהאי גוונא בשו"ת בית שלמה ח"ב ליו"ד סימן רכ"ז ובשו"ת פרי השדה ח"א סימן מ"ח").

 ואף שנהגו בחו"ל לקבור זה על גב זה, ודאי אין דנים מאי אפשר לאפשר, דשם ניתן ליהודים מטעם המלכות רק שטח מצומצם לקבורה, לכן היו נאלצים לקבור מתים על גב מתים, אבל במקרה דיש אפשרות, ודאי שאין לשנות מנהג הקבורה שהיו נוהגים משנות דור ודור, גם אם יהיה צורך להרחיק את בית הקברות מן העיר. חושבני שבארצה"ק עדיין יש מקומות קבורה כאלה, לכן אין אני רואה כעת צורך לדון בתוכנית זו.

בכבוד רב ובברכת התורה     

יוסף שלו' אלישיב

 

דברי רבינו ברור מללו: אין לקבור בקומות! וכך הוא מורה ובא לכל השואלים.

(הדברים מובאים בהרחבה בספר ציוני הלכה – אבלות עמודים קכה – קל)

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך