החלפת כבל חשמל פוטר מטבילה?

קניתי כלי חשמלי שחייב בטבילה כדין, ופירקתי את כבל החשמל כך שלא היה ניתן להשתמש בכלי, והחלפתי בכבל חדש. האם נחשב כעשיית כלי על ידי ישראל הפוטר מטבילה?

תשובת הרב

כבר כתבו האחרונים שאם מפרקים את הכלי שחייב בטבילה וכעת אי אפשר להשתמש בו ואח"כ מתקנים אותו על ידי ישראל, הכלי פטור מטבילה, כיון שנחשב ככלי חדש. ולעניין כלים חשמליים קבלנו מגדולי ההוראה ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שחייבים לעשות קלקול בכלי חשמלי שאי אפשר לתקנו אלא אומן ישראל ואז נחשב כתיקון כלי על ידי ישראל שפוטר מטבילה.

ולעניין נידון דידן שהוא לא פירק את כל הכלי אלא רק גרם שאי אפשר להשתמש בכלי והחליף את החוט, אין זה נחשב כמעשה תיקון על ידי ישראל ועדיין יהיה חייב לטבול את הכלי. וראה בספר בספר טבילת כלים (פרק י"א סעיף נ"א) שהביא מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאם הוא מפרק את התקע או הכבל לא מתבטל מלהיות כלי ועדיין חייב בטבילה, וטעם הדבר כי בכה"ג אינם חשובים כחלק מגוף הכלי, אולם חוטי חשמל בתוך הכלי שפיר נחשב כגוף הכלי. וכן ראיתי בספר חוט שני הל' טבילת כלים (עמוד מ"ד) שלא סגי לבטל מערכת החשמל מן הכלי באופן שאינו ראוי לשימוש, אף אם רק אומן יוכל לחזור ולתקנו, אלא בעינן קלקול בגוף הכלי.

העולה לדינא: ישראל שהחליף חוט חשמל מכלי חשמל שהיה חייב בטבילה, עדיין חייב בטבילה ולא נחשב כתיקון על ידי ישראל.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו