שיזוף בשמש בתענית ציבור

בימי תענית ציבור האם מותר להשתזף בשמש לצורך תענוג או שמא יש לומר שאסור כמו שמצאנו ברחיצה של תענוג בימי תענית ציבור?

תשובת הרב

נוהגין להורות שמותר אבל ראוי למעט בתענוג כיון שלא כ"כ מתאים, וכן קבלתי מהגר"א נבנצל שליט"א. וראה עוד בספר מועדי ישרון (פעלדר) חלק א' (הל' תענית הערה 25) ששמע מהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שאין חשש להשתזף בשמש ביום התענית אע"פ שיש אוסרים רחיצה של תענוג בתענית, כיון דמספיק בגזירה זו ואין להוסיף. והגאון רבי שריה דבליצקי זצוק"ל גם כן הורה לי דמותר, אלא שהוא לא מתאים ליום התענית.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך