קדושת וגניזת המילה 'שלום'

המילה 'שלום' מופיעה בפרסומים שונים, והרי מדובר באחד משמותיו של הקב"ה. האם יש צורך לחתוך ולגנוז את המילה?

תשובת הרב

'שלום' אינו אחד משבעה שמות שאינם נמחקים (שו"ע יו"ד רעו ט). אמנם הרמ"א (ס"ס רעו) הביא שיש נזהרין אפילו במילת 'שלום' שלא לגמור
כתיבתו (ואול מסיבה זו נהג מרן הגרי"ש אלישיב לחתום שמו יוסף שלו').
אך בדיעבד לאחר שכבר נדפס, אין צריך לחתכו ולגנזו.
וכן משמע במ"ב שבסימן פד סק"ו כתב שאינו נכון לכתוב 'שלום' באגרת רשות ואילו מעבר לדף בסימן פה סק"י כתב שמותר למוחקו. והיינו שמדינא מותר ולכן אם כבר נכתב אין בו קדושה, אבל נכון לכתחילה שלא לכתבו.
וע"ש בפתחי תשובה (ס"ס רעו) בשם רדב"ז שכל זה אם כוונתו באמת לשם שמים, אבל אם המילה 'שלום' מופיעה סתם בתור שאלת שלום וכדומה ואין כוונתו לשמים, אין בו קדושה כלל. ואם לזה כוונתך, לכו"ע אין צורך לחתוך ולגנוז.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך