בישול וכיבוס בשעה שהנרות דולקים

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות חנוכה: מה אסור ולכמה זמן?

תשובת הרב

נהגו איסור בעשיית מלאכה לאחר הדלקת הנרות (שו"ע תר"ע, א) במשך חצי שעה בלבד, למרות שהנרות ממשיכים לדלוק אף לאחר מכן. ואסורה כל מלאכה שיש בה היסח הדעת.  ולכן הכנת כוס תה או קפה שהיא מלאכה קלה מותרת, אך שאר ענייני אפיה, בישול וכיבוס אסורים. היו ששאלו מדוע לא ניתן להתירם בלימוד קל וחומר מחול המועד בו מותר לבשל, וכל שכן שבזמן שהנרות דולקים יותרו המלאכות הללו. ואומנם שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב כי מאחר ואין זה 'איסור' אלא רק 'מנהג' לא שייך לדונו בקל וחומר. ואכן המנהג לאסור כל מלאכה המסיחה את הדעת (פניני חנוכה).

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך