עישון קנאביס בשבת לחולה במצב קשה

חייל נפצע קשה בכל חלקי גופו ומאושפז ממושכות ועובר מדי שבוע ניתוחים וטיפולים קשים עד כדי מצב של 'טוב מותי מחיי' ר"ל. להרגעת ייסוריו לא הועילו כל סוגי המורפיום ומשככי הכאבים, מלבד עישון סיגריה המכילה קנאביס רפואי. האם יכול לעשן סיגריה זו בשבת.

תשובת הרב

כיון שהוא בגדר חולה שיש בו סכנה, מותר בעשיית כל צרכו.

ואף שמבחינה רפואית לא נשקפת סכנה קיומית לחייו, אך בהגדרה ההלכתית הוא חולה שיש בו סכנה, שהרי יש לו "מכה של חלל" שפסק השלחן ערוך (שכח, ד) שעושים לו כל צרכו, וכתב המשנה ברורה (יד) "אף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא". ואף שישנם ראשונים החולקים ואוסרים לחלל שבת אלא בדברים שיסתכן במניעתם, אך עיקר הדין כהשו"ע אלא "שראוי להחמיר".

ולכן מעיקר הדין מותר לחלל שבת בעישון הסם, ומה שכתב הביאור הלכה שיש להחמיר רק "אם אכן נצרך לזה", הרי כאן אין לך צורך גדול מזה, ומה גם שידוע שמנוחת החולה, מחזקתו ונותנת לו כוחות להתגבר על מחלתו, ואילו הייסורים הקשים מחלישים מאד מלבד שמונעים ממנו שינה הנצרכת מאד לרפואתו, ואם כן צורך גדול הוא לעצם רפואתו.

ומשנה שאינה צריכה היא האיסור להשתמש בסמים אם לא במקום פיקוח נפש כמבואר באגרות משה יורה דעה ג, לה.

(מתוך תשובת מורינו הגאב"ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א בגליון 'שואלין ודורשין' – להורדת הגליון)

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך