עבודת נהג מונית בפורים

האם נהג מונית יכול לעבוד ביום הפורים, כיון שהימנעותו תהא הפסד רב מאחר ורבים רבים משתמשים בשירותיו בחג.

תשובת הרב

אמנם העושה מלאכה בפורים "אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם" (אורח חיים תרצו, א). אך כיון שהציבור נצרך לשירותיו, הרי שזהו "צורך פורים" ומותר אף בלא שימעט כלל מעבודתו המרובה.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך