סדר העליות בהשלמת קריאה

איך יש לחלק את העליות כשמשלימים את הפרשות שלא שמעו?

תשובת הרב

הכהן עולה לכל הפרשה הקודמת ועוד מעט מפרשת השבוע. ובבית המדרש תפארת בחורים כאשר השלימו קריאה למרן הגרי"ש אלישיב שלא שמע בחוליו, קרא הכהן עד שני בפרשה הבאה [אך ייתכן ושונה הדבר כיון שעשו ההשלמה רק ליחיד ולא לציבור כולו]. וכפי שכתב בפתח הדביר (קלה, ד. הובא בכף החיים שם ה) "הפרשה הראשונה יקראנה כולה עם הכהן ושלשה פסוקים מהשניה כדי שיקראו כל השבעה מהפרשה העיקרית שהיא השניה, ונראה שזה מוסכם לכו"ע וכמעשה רב שנהגו בעיה"ק צפת תובב"א". ודלא כמשמע בביאור הלכה (קלה, ב ד"ה קריאת) שהכהן לא קורא בפרשא דיומא אלא בתשלומין.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך