נטילת ידיים לכהן במניין מצומצם

כהן ששמר את ידיו בנקיות ומתפלל במניין מצומצם של עשרה, האם יסמוך על נטילת ידיו שחרית או שרשאי לצאת ממקום התפילה כדי ליטול ידיים קודם ברכת כהנים, ובכך ייצא שאין עשרה בחזרת הש"ץ שע"כ כתב השלחן ערוך (קכד, ד) "אם אין תשעה המכוונים לברכות הש"ץ, קרוב להיות ברכותיו לבטלה".

תשובת הרב

ייצא ליטול ידיים כיון שעדיפה נטילה מיוחדת וסמוכה לברכת כהנים, מאשר לסמוך על מה שהשאיר את ידיו נקיות כמבואר בקרן אורה (סוטה לט, א) "נראה שמצוה לתכוף בכל מה שאפשר ושלא להפסיק ביניהם". ומה שנאמר על היוצא בחזרת הש"ץ "עוזבי ה' יכלו" (נה, ב) זהו רק על מי שעוזב את ה' ויוצא לצרכיו השונים, אך אם יוצא לדבר מצוה אין בעיה בזה. ואף הש"ץ יכול להמשיך בחזרה למרות שנשארו רק תשעה, כיון שהתחיל בעשרה (שם ג).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך