טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

הזכיר את מנין השבועות המדויק וטעה במניין הימים, כגון שביום הארבעה עשר אמר: היום חמשה עשר יום שהם שני שבועות, ולא נזכר עד למחרת כשבא לספור. האם יכול להמשיך ולספור בברכה.

תשובת הרב

יכול להמשיך לספור בברכה. ומה שכתב במשנה ברורה (תפ"ט, ז) שביום שמשלים שבוע, ספירת הימים היא לעיכובא, כיון שלא מזכיר ימים כלל, וא"כ יש להחמיר בזה, אכן כבר כתב בבה"ל (ד"ה יספור) "ואפשר דדעת הט"ז שאף בזה יש להקל… וצריך עיון למעשה". ומספק נראה להקל בזה.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך