גם העולה צריך לקרוא זֵכר וזֶכר?

האם צריך העולה לקריאת 'זכור' לקרוא בתורה יחד עם הבעל קורא ככל הדיוקים.

תשובת הרב

מספיק שיקרא זֵכר (בצירה) כמבואר בביאורי אגדות מהגר"א (בכורות ח, ב) "אנן זכר קרינן בצירה". ועליו גם להקשיב לבעל קורא וגם לקרוא משום שבקריאתו האישית לא מוציא את הרבים, ולא דומה למגילה שכתב החזו"א שהקורא יחד עם הבעל קורא נחשב קריאה בציבור, משום ששם הוא רק עניין של פרסומי ניסא.

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך