מקום התפילה הטוב ביותר

היכן עדיף להתפלל על חולה - בכותל המערבי, בקברי צדיקים או בקברי אבותיו?

תשובת הרב

שאלה זו זכיתי לשאול למרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל, והשיבני שהטוב ביותר הוא תפילה בכותל המערבי ואף יותר מתפילה בציון הרשב"י במירון, כי מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. ושאלתי: הלא ה'לשם' אומר (בשם הגר"א) שהשכינה שורה בקברי צדיקים? והשיב מרן שזה "כמו" השראת השכינה, ואילו בכותל זה השראת השכינה ממש.

ובפעם אחרת שאלתיו על חולה, האם עדיף שיתפלל על קברי אבותיו או בכותל המערבי, והשיב: כותל עדיף, ולמרות שהחולה היה מסור מאד לסבו וטיפל בו בביתו, עדיף להתפלל בכותל המערבי.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך