הידור שמן זית ללא גלעין

מה פשר 'תוספת ההידור' שפורסמה בשנים האחרונות בשם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל – שמן זית להדלקה בלא הגלעין?

תשובת הרב

רוב השמנים מיוצרים כאשר הזית בשלמותו, כולל הגלעין, נכנס למעין מכבש, והאבן דוחקת את הזית עד שיוצא ממנו כל השמן. ואין זה דומה בשלמות לבית המקדש, שם הדליקו מהשמן היוצא מבשר הזית בלבד (פניני חנוכה קמה).

ואין לומר כי מאחר והיוצא מהגלעין הוא רק מעט כלפי היוצא מבשר הזית ומדין 'בטל ברוב' יש להחשיבו כדומיא דמנורה, משום שהביטול לא מקנה למיעוט את מעלת הרוב כמוכח בארוכה בקובץ תשובות (ד. וכן בחת"ס או"ח קעח).

אכן כשהגישו לפני מרן זצוק"ל שמן המיוצר בבית בד טבעוני, שם מקפידים להסיר את הגלעינים קודם המיעוך, שמח מאוד להדליק בזה ואמר כי זהו ממש דומיא דמנורה. ואומנם המעלה הראשונה היא שידלוק יפה (כמוכח בשבת כג, א שבתחילה רבא היה מחזר להדליק בשמן שומשמין שאינו מתכלה מהר כשמן זית ורק מששמע שאורו של השמן זית צלול יותר, בחר בו).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך