הבדלה עבור בן חו"ל במוצאי יום טוב שני

תושבת חו"ל המתארחת בארץ אצל בנה הישראלי שאינו שומר יום טוב שני, האם יכול להבדיל עבורה במוצאי יום טוב שני.

תשובת הרב

במקרה דומה בבעל ואשתו שאינם שווים בדיניהם, שדין הבעל כבן ארץ ישראל ודין אשתו בת חו"ל, ונמצאים כעת בארץ ישראל, בספר יום טוב שני כהלכתו (פרק ח, סעיף י) הביא ששמע ממרנן הגרשז"א והגרי"ש אלישיב זצ"ל שיבקש הבעל מבן חו"ל שיבדיל עבור אשתו.
ובמקרה דידן שאין מישהו אחר חוץ מהמארח בן ארץ ישראל, האישה צריכה להבדיל בעצמה, וכבר כתב במשנה ברורה סימן רצ"ו ס"ק ל"ה ושער הציון שם ס"ק ל"ד שאשה יכולה להבדיל בעצמה כשאין לה ממי לצאת. ויכולה גם לשתות את הכוס. ולכן אין לבן ארץ ישראל לעשות הבדלה במוצאי יום טוב שני עבור בן חו"ל שנמצא בארץ ישראל.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך