האם מותר לתת טיפ למלצר גוי?

האם  מותר לתת טיפ לגוי כגון נהג מונית או מלצר, אם יש בו משום לא תחנם.

תשובת הרב

מקור הדין במסכת עבודה זרה (כ) ובשלחן ערוך יורה דעה (סימן קנא). בשו"ת שרגא המאיר חלק ז (קנה) כתב שבכל אופן שהוא נהנה מעבודתו או שהוא רוצה שיעבוד בשבילו יותר טוב מותר לתת לו מתנה כגון "טיפ" ובלבד שאין שם חשש גניבה כגון שהמלצר יביא עכשיו יותר לשולחן בו הוא יושב במקום שולחן אחר משום שמסתמא אין בעל ההשמחה מסכימים לזה.

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לומר "ברכה והצלחה" לנהג מונית גוי שלקחו, ואין לחשוש משום לא תחנם, דאדרבה זה יגרום שמחר יקח ישראל אחר ביותר חפץ לב. ואף מותר לתת טיפ לנהג מונית ערבי דמנהג שכולם נותנים אין בו משום לא תחנם.

הגרי"פ פיינהנדלר זצ"ל במח"ס אבני ישפה כתב לי: לא רק שאין כאן משום לא תחנם, אלא אם אינו נותן יש לחשוש משום חילול השם אם נהוג באותו מקום לתת טיפ. וכן קראתי בתולדות הגרי"ז מבריסק זצ"ל שמאד הקפיד על זה. והטעם שאין לא תחנם הוא משום שכיון שכך המנהג אינו עושה כן מחמת שנותן לו חן, אלא משום המנהג שלא להראות כמו קמצן, וממילא אין כאן שום איסור.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך