ברכת שהחיינו על בן החוזר משדה הקרב

יהודי מארה"ב מגיע לא"י ויפגוש לראשונה בן הלוחם בעזה אותו לא ראה יותר משלושים יום ודואג עליו. הגם שהפוסקים אומרים שבזמן הזה אין אנו מברכים הברכה, האם יש חילוק במצב כזה?

תשובת הרב

בוודאי ראיתם דברי המ"ב (רכ"ה, ב) "ואם קיבל ממנו כתב או שאנשים הודיעוהו משלומו יש דעות באחרונים וספק ברכות להקל" הרי שחשש המ"ב בזה לספק ברכות והכריע שלא לברך, ובכלל הכרעתו 'ספק ברכות להקל'.

אף מצב זה ששמחה גדולה היא לו ולכולנו שיוצא חי מבין שיני אריות, אך לא נפיק מכלל ספק ברכות ואין לברך. 

רצוי שיקנה בגד חדש או פרי חדש קודם שיפגשהו, ויברך שהחיינו בפגישתם, ויפטור בזה את שמחת פגישת בנו.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך