ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

קטן שניצול מתאונה קשה, האם צריך לברך 'הגומל' וכשעובר במקום "ברוך שעשה לי נס במקום הזה".

תשובת הרב

קטן אינו מברך 'הגומל' כיון שנוסח הברכה הגומל 'לחייבים' טובות, וקטן אינו בר עונשין (מג"א ריט, א). ויש אומרים שאף לאחר שהתחייב במצוות, כיון שעד גיל עשרים אינו מחויב בדיני שמים (שבת פט, ב) לכן אינו מברך פחות מגיל כ' (שדי חמד מערכת האלף, כללים נד). אמנם פסק המשנה ברורה (שם) לברך, אך כשיש עוד צדדים לפטור, עדיף שלא יברך. אכן זהו רק בברכת 'הגומל' שמזכיר 'חייבים', אך לברכת 'שעשה לי נס' צריך לחנך את הקטן לברך (שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב ברכות – תרמ).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך