בסוף החלטתי לא לאכול פת. לברך שוב שהכל?

לפני הסעודה בירכתי שהכל על קצת מים כדי לקיים מה שכתוב בשו''ע לברך שהכל לפטור המים של תוך הסעודה, ובסוף נמלכתי בדעתי לאכול כל מאכלי הסעודה בלא פת. האם עלי לברך שוב שהכל על הדגים והבשר, שהרי בשעת הברכה לא היה בדעתי לפטור את מאכלי הסעודה.

תשובת הרב

אם בירך שהכל ושתה מים ואח"כ רוצה לאכול דגים או בשר, חייב לברך שהכל שנית (מ"ב רו כא), אא"כ מתקיים אחד מהתנאים דלהלן:
  1. דעתו בשעת הברכה לפטור הדגים (מ"ב רו כא)
  2. הדגים היו לפניו על השלחן בשעה שבירך על המים (מ"ב רו כא)
  3. קבע עצמו לאכילה (מ"ב רו סס"ק כב, מ"ב קעז יח)
  4. ע"ע בבה"ל (ריא ה ד"ה ובלבד, בשם הגנת ורדים כלל א סימן ז) שאם אוכל אצל בעל הבית, כיון דאתכא דבעל הבית סמיך, הוי כאילו דעתו בפירוש לפטור כל מה שיביאו לו.
ולכן בנדון שלך, אם מתקיים אחד מתנאים דלעיל, אינו מברך שנית.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך