תזריע-מצורע – מלחמת החיים (גיליון 164)

נושאי הגליון

באגדה

מלחמת החיים | בין צרעת למספר לשון הרע 

 הלכה למעשה 

הזכרת גשמים בימות החמה | טעה בערב שבת | ספירת העומר | ספירה בבין השמשות

טעות בהשלמת שבוע | ספירה לאחר 'המפיל' | אשר יצר לאחר המפיל | גובה הבימה בבית הכנסת

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: