שכרו של מתגבר – אחרי-קדושים (165)

נושאי הגליון

נושאי הגליון:

השכר העצום למתגבר פעם אחת, אף אם נכשל פעמים הרבה | דואג לבריאות הלב ומזניח שאר אברים | 'קל וחומר' של כל יהודי

הלכה למעשה

סליחות בה"ב בפסח שני | שכחו לומר סליחות בה"ב | קטן ששכח לספור העומר | נטילת ידי הסַפָּר | אמירת 'למנצח' בל"ג בעומר

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: