פורים | משתה היין | הלכות פורים בערב שבת

נושאי הגליון

באגדה

לרכוש בפורים 'משקפיים' של תורה | הפיכה שלטונית או הנהגה אלוקית | סוד התחפושת | סדר עבודת הפורים

בהלכה

קיצור הלכות פורים בערב שבת | פורים המשולש – חלק ב' | יום שישי: בן עיר להוציא בן כרך במגילה ולהיפך | קריאת מגילה שלא בזמנה בעשרה | פורס ומפה ומקדש | ריקוד בשבת פורים | יום ראשון: עשיית מלאכה לבני כרכים | תחנון – לפרזים | שליח ציבור אבל | אבלות 'שבעה'

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: