גיליון 161 – ערב פסח שחל בשבת ובדיקת חמץ

נושאי הגליון

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: