גיליון 160 – ויקהל פקודי | כעס בשב"ק גרוע מהבערה

נושאי הגליון

פרשת החודש: מדוע מזלזלים בראש חודש? |  ויקהל – כעס חמור ממלאכת הבערה בשבת | הנהגה שבועית כחתן וכלה

הלכה למעשה

שינוי מנהג – קטניות ושרויה | שבע ברכות לשני חתנים | חתונת אח בתוך שלושים

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: