גיליון 159 | כי תשא | התגברות על עלבון שקולה למאה תעניות

נושאי הגליון

באגדה

שבת טהרה: התגברות על עלבון שקולה למאה תעניות | הרב שך נגד הבחורים שלא מסיימים את האוכל | אוצר בלום לכל איש בביתו | מהיכן צמח אליהו הנביא | העשיר שהתנהג כעני מרוד – סיפור מופלא מהגר"ח קרייסווירטה זצ"ל

הלכה למעשה

העברת ספר תורה לאחר | מים אחרונים לנשים | הנחת תפילין ר"ת לאחר שקיעה | ישבו שבעה קודם ההלוויה

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: