אסון מירון – גיליון חיזוק להלכה ולמעשה (168)

נושאי הגליון

מה זאת עשה אלוקים לנו

במה להתחזק

דיני ברכת הגומל ו'דיין האמת'

הספד קודם החג

דברי צער בשבת

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: