התרת נדרים לנשים

ברכה ראשונה על סימני ליל ראש השנה

שלום זכר בליל שבת ראש השנה

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו