כשהעולה אינו קורא עם בעל הקורא

השלמת פרשות למי שלא התפלל במניין

עמידה בקריאת עשרת הדברות

שמיעת קריאת התורה בהברה שונה

סדר העליות בהשלמת קריאה