עמידה בקריאת עשרת הדברות

שמיעת קריאת התורה בהברה שונה

סדר העליות בהשלמת קריאה

השלמת פרשות למי שלא התפלל במניין