מחיקה לצורך כתיבת אותיות בספר תורה

נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש