נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש

תענית על ספר תורה שנפל

מחיקה לצורך כתיבת אותיות בספר תורה