מצטער מהשרב, פטור מסוכה?

הוריו מפצירים בו לישון מחוץ לסוכה

הוריו מפצירים בו לישון מחוץ לסוכה