שימוש במעשר כספים לטובת ילדיו

שכר לימוד לישיבה ולת"ת מכספי מעשר