זמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה

הידור שמן זית ללא גלעין

ביטול תורה או הדלקה כהלכתה