נדר להגיע למירון ונאנס לבוא

התרת נדרים אצל מי שלא התיר לעצמו