ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

הקדמת בורא נפשות ל'מעין שלוש' – בקפה ומאפה

דיני ברכת 'שהחיינו' בפירות וירקות

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?

התזת בושם להעברת ריח רע בתפילה

ברכת 'משנה הבריות': פעם בחיים?

בסוף החלטתי לא לאכול פת. לברך שוב שהכל?