להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

עמידה בברכת ברקים ורעמים

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?

טעה בברכה אחרונה על אורז