מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

ברכת 'משנה הבריות': פעם בחיים?

בסוף החלטתי לא לאכול פת. לברך שוב שהכל?

עניית אמן אחר קטן המברך

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן

ברכה על מאכל סושי

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

עמידה בברכת ברקים ורעמים

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?