באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?

טעה בברכה אחרונה על אורז

שליחת שאלה לבית ההוראה