ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

'הגומל' ותפילה קצרה ללוחמים

ברכת שהחיינו על בן החוזר משדה הקרב

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

הקדמת בורא נפשות ל'מעין שלוש' – בקפה ומאפה

דיני ברכת 'שהחיינו' בפירות וירקות

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?

התזת בושם להעברת ריח רע בתפילה