ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן

ברכה על מאכל סושי

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

עמידה בברכת ברקים ורעמים

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?

טעה בברכה אחרונה על אורז