תפילה בבית הכנסת או בחצר

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

אפיית מצות לפני התפילה

לעבור לפני המתפלל כדי להשלים מניין

להתפלל ביחידות או להתחיל לעבוד ולהתפלל במניין?

מתן צדקה מראש לכל תפילות השבוע

התינוק חולה, לקרוא לו שם לפני הברית?

'ברוך שם' ב'אנא בכוח' – בלחש או בקול?

מנייני תפילה במטוס

תיקון מתפלל שטעה בשמונה עשרה