האם יש עניין לקרוא ספר דברים

המותר והאסור להתפלל בין תקיעות מיושב למעומד