כוס שלמה כהגר"ח נאה או רוב כוס חזו"א

המהודר ביותר – עירוי אינפוזיה לחולה