'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן