ברכת שהחיינו על בן החוזר משדה הקרב

דיני ברכת 'שהחיינו' בפירות וירקות

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן