הזכרת שם שהתווסף לחולה שנפטר

בליעת גלולה המכילה מאכל אסור

צום יום כיפור לחולה אלצהיימר