התרת נדרים לנשים

פרוזבול בערב שביעית – להורדת הטופס

התרת נדרים אצל מי שלא התיר לעצמו

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

המקום הראוי לאמירת תשליך

שלום זכר בליל שבת ראש השנה

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו