התרת נדרים לנשים

פרוזבול בערב שביעית – להורדת הטופס

התרת נדרים אצל מי שלא התיר לעצמו

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

המקום הראוי לאמירת תשליך

שלום זכר בליל שבת ראש השנה