מחיקה לצורך כתיבת אותיות בספר תורה

עלייה לתורה ממרחק

העברת ספר תורה בין מניינים

נישוק ספר תורה

נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה