נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש

תענית על ספר תורה שנפל

מחיקה לצורך כתיבת אותיות בספר תורה

עלייה לתורה ממרחק

העברת ספר תורה בין מניינים

נישוק ספר תורה

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה