סעודת פורים עם מוזיקה לאבלים

פורס מפה ומקדש – לכתחילה?