מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר

סיום מסכת שנלמדה לסירוגין

אָבֵל בכור בסיום מסכת