מתנות לאביונים – פרוזים למוקפים. מותר?

מתנות לאביונים – סכום גדול לשני אביונים